Menü

Temetés

“Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” (Jn 11,25-26)

A temetés bejelentéséhez a következők szükségesek:

 • Időpont egyeztetése:
  • Először a temetést végző céget kell felkeresni, akik az adatok felvétele után rend szerint minket is tájékoztatnak a temetés időpontjáról. DE!
  • Fontos, hogy a temetés időpontját a plébánossal is minden esetben egyeztessék! Ha nélkülünk döntenek a temetés időpontjáról, akkor lehetséges, hogy a temetést az adott időpontban – más elfoglaltság miatt – nem tudjuk elvégezni.
 • A temetési bejelentő lap kitöltése az irodában. A következőkre lesz szükség:
  • Halotti anyakönyvi kivonat az adatok pontossága érdekében
  • Az elhunyt neve. Nők esetében a leánykori névre lesz szükségünk.
  • A halál időpontja, és az elhalálozás helye.
  • Az elhunyt családi állapota.
  • Az elhunyt születési helye, ideje, vallása, lakcíme.
  • Az elhunyt házastársának neve, születési helye, ideje, vallása.
  • A halál oka.
  • Részesült-e a betegek kenetének szentségében az elhunyt? (Járt-e nála pap a közelmúltban?)
  • Koporsóban vagy urnában helyezi el szerette földi maradványait?
  • A temetéshez szükséges engedély megkérése abban az esetben, ha az elhunyt a lakcíme (lakcímkártya) alapján nem ahhoz a plébániához tartozik, amely eltemeti. Ebben az esetben a lakhely szerint illetékes plébániától kell engedélyt kérnie a hozzátartozóknak, hogy plébániánk a temetést elvégezhesse. Ennek hiányában nem áll módunkban a temetést elvégezni.
  • Egyeztetés a gyászmise időpontjáról:
   Gyászmisét minden esetben végzünk, a miserendhez igazodva, előzetes egyeztetés után. Abban az esetben is ha ezt nem kérik. Ilyenkor a legközelebbi alkalmas időben elvégezzük a gyászmisét, melyről az elhunyt hozzátartozóját tájékoztatjuk.
  • A temetési szertartás díjának befizetése, melyben benne foglaltatik a gyászmise is, illetve az egyházközségi hozzájárulás rendezése.
 • Egyéb információk és kérések:
  • Sem a temetőben sem pedig a gyászmisén búcsúztató mondását, felolvasását nem vállaljuk az esetlegesen előforduló kellemetlenségek miatt. Amennyiben hosszabb búcsúztató szöveget kívánnak mondani, abban az esetben azt vagy családtag vagy meghívott végezze!
  • Ha esetleg a ravatalozóban hosszabb búcsúztatást végeznének, feltétlen jelezzék a temetőgondnokság felé, hogy a többi temetést ők ennek megfelelően tudják megszervezni!

Bármi kérdésük van, kérjük, keressenek minket elérhetőségeinken!