Menü

Keresztelés

A keresztség szentsége

A keresztség szentségét Krisztus Urunk rendelte azoknak, akik gyökeresen szakítani akarnak életszemléletükkel, hogy így, mintegy újjászületve, az ô tanítása szerint, elsősorban Isten és az emberek iránt tanúsított szeretetének példája szerint éljenek. Egyházunk történetének már a legelején igen bensőséges és ünnepélyes formában tették le a keresztségi fogadalmat azok, akikben megérlelődött a komoly és felelősségteljes elhatározás, hogy ők is vállalkoznak Krisztusnak a felebaráti szeretetről, az ellenség szeretetéről meghirdetett merész és forradalmi eszméinek a mindennapi gyakorlatban való megvalósítására.

Életüknek ez a lépése sorsdöntő jelentőségű volt. Ettől kezdve ugyanis nemcsak egyházunk közösségének szeretetében részesültek, de osztoztak velünk a megpróbáltatásokban is. Hiszen keresztény mivoltuk súlyos kötelességekkel járt. Nemegyszer társadalmi pozíciójukat fenyegette, sőt, vértanúságot követelt. Ezért érthető, hogy az őskeresztények gondosan utánanéztek a jelentkező erkölcsi magatartásának, egész jellemének, mielőtt megkeresztelték. A jelöltnek mindenekelőtt élete jó példájával kellett bizonyítania szándékának komolyságát. A próbaidő letelte, valamint hitünk alapismereteinek elsajátítása után maga az egyházközség döntött, lelkileg elég erős-e, méltó-e a jelölt, a „katechumen” a szentség felvételére.

Az üldözések idején még szigorúbbak voltak a feltételek. Hogy ne férkőzhessék a keresztények soraiba áruló, csak azok jelentkezését fogadták el, akiknek megbízhatóságáról és őszinte szándékáról a hívek közül valaki kezeskedett. Ebből a gyakorlatból maradt ránk, és létezik ma is a keresztszülői tisztség.Kereszténynek lenni rangot, megtiszteltetést jelentett. Olyannyira, hogy keresztény elődeink a magán- és társadalmi életben tanúsított magatartásukkal kivívták azok csodálatát is, akik üldözték őket.

Azokban az időkben gyakran előfordult, hogy egyszerre egész családok kérték felvételüket az anyaszentegyházba. Az ilyen esetekben a kisgyermeket is megkeresztelték, mivel vallásos nevelésüket a családi környezet biztosította. Később ennek a szokásnak alapján a már keresztény szülők gyermekeit szintén megkeresztelték, nem várva a szertartással a felnőttkorig.
Így alakult ki az a hagyomány, melyet követve téged is elvittek szüleid a templomba, hogy megkereszteljenek, hogy keresztény légy, és szüleidhez, minden keresztény elődödhöz hasonlóan te is fölvedd a küzdelmet az emberek életét megrontó minden gonoszság ellen, s megmutasd: lehet Krisztus tanítása szerint szépen és boldogan élni ma, a huszadik század végén is. (Vajon mennyit sikerült eddig megvalósítanod ebből?)

Mindenesetre illő, hogy megtudd, mi történt a keresztkútnál veled. Bizonyára érdekelnek azok az imák, melyeket érted mondtak, s tudni akarsz az egyház tanításáról, valamint a hitvallásról és ígéretről, amelyet szüleid, keresztszüleid tettek helyetted. Olvasd el néha ezeket az imákat, és gondold végig a szertartást! Esetleg keresztelésed évfordulóján, neved napján, mert nevedet ekkor kaptad, vagy olyankor, ha keresztelési szertartásra mégy. De téged is megkérhetnek egyszer, légy valakinek a keresztszülője, s vállald hitének növekedéséért a védnökséget. Örömmel fogadd ezt a szép tisztséget, de ne feledd, ezzel nagy felelősséget is vállalsz magadra!

Az ősegyházban a jelölteket hosszú időn át készítették elő a keresztség fölvételére. Ebből is kitűnik, mennyire fontosnak tartották. Ma egyetlen nagy ünnep. De most is egész életünkre szól.

/Forrás: Hetényi V. K. Beszélgetés a Mesterrel SZIT Bp. 1991 34-36.o./

A keresztség kiszolgáltatásához a következők szükségesek:

 • Gyermekek esetében személyesen a szülőnek kell kérnie a szentség kiszolgáltatását. Sem a leendő keresztszülő sem pedig nagyszülő kérésére nem történhet meg a keresztelés.
 • A keresztség időpontjának egyeztetése személyesen az irodában.
  ​Plébániánkon a keresztelés időpontja meghatározott: vasárnap, a 10 órai szentmise után.
 • ​A kereszteléshez szükséges adatok felvétele az irodában. A következő adatokra van szükségünk:
  • Születési anyakönyvi kivonat az adatok pontossága érdekében
  • A keresztelendő gyermek polgári neve és az a név, melyre kereszteljük. A katolikus hagyomány szerint a keresztnév a védőszentnek a neve, aki a keresztelendőnek égi oltalmazója és példaképe lesz. Ha lehetséges, keresztnevet a következő csoportokból válasszunk:
   • Ószövetségi szentek: Ábrahám, Sára, stb.
   • Újszövetségi szentek: apostolok nevei stb.
   • Az egyház első századaiban élt szentek.
   • Az egyház vértanúi.
   • Hazai szentek: István, Imre, László, Gizella, Erzsébet, Margit stb.
   • Bármelyik szenttéavatott ember.
   • A következő linkre kattintva segítséget kaphatunk a névválasztáshoz: Fekete Antal: Keresztneveink, védőszentjeink
  • A keresztelendő gyermek születési helye és ideje:
   Ehhez kérjük hozzák magukkal a gyermek állami anyakönyvi kivonatát!
  • A szülők polgári és egyházi házasságkötésének helye és ideje:
   Amennyiben csak polgári házasságkötése van a szülőknek vagy még az sem, akkor is megkereszteljük a gyermeket.
  • A szülők neve, vallása, lakcíme, elérhetőségük:
   Ehhez kérjük hozzák magukkal a személyigazolványukat és lakcímkártyájukat!
  • A keresztszülők neve, vallása, családi állapota, lakcíme, keresztelési igazolás:
   • A keresztszülő feladata, hogy azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelő keresztény életet éljen, és az ezzel járó kötelességeket híven teljesítse.
   • Keresztszülő legfeljebb kettő lehet, egy férfi és egy nő
   • A keresztszülői tisztség betöltésének feltételei:
    • tizenhatodik életévét betöltött személy legyen
    • katolikus, a legszentebb oltáriszentséget már magához vett és megbérmált személy legyen, s éljen a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet
    • csak szentségi (katolikus) házasságban élő vagy hajadon/nőtlen állapotú személy vállalhat keresztszülői tisztséget
    • ne legyen a keresztelendő apja vagy anyja
    • nem katolikus egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt személy, illetve mindaz aki a fenti feltételeknek nem tud megfelelni, csak mint a keresztség tanúja fogadható el.
   • A keresztelési igazolás vagy keresztlevél beszerzése:
    • A keresztelési igazolást a leendő keresztszülő arról a plébániáról kéri ki, amelyhez a lakcímkártyája alapján tartozik.
    • A keresztlevelet a leendő keresztszülő arról a plébániáról kéri ki, ahol őt megkeresztelték.
   • A keresztelési engedély beszerzése:
    Amennyiben a keresztelendő gyermek és szülei a lakcímük alapján nem ahhoz a plébániához tartoznak, mint ahol a keresztség szentségének kiszolgáltatását kérik, abban az esetben engedélyt kell kérniük a lakcímük alapján területileg illetékes plébánostól.
   • Az egyházközségi hozzájárulás rendezése

Bármi kérdésük van, kérjük, keressenek minket elérhetőségeinken!