Menü

Szent József kórus

Templomunk énekkara sokéves szünet után 2016 őszén kezdett el szerveződni, új tagokkal. A Szent József kórus nevet 2018-ban vettük fel. Az évek során közösségünk összetétele sokat változott. Jelenleg, 2021-ben egy kisebb közösség vagyunk, amely a hatékony csapatmunkában és a közös imádságban nyilvánul meg. Ezt a szellemiségét a kórusnak mindenképpen meg szeretnénk tartani, hiszen a templomi énekkar is elsősorban egy plébániai közösség, amelyet az imádság lelkületének kell átjárnia.
A templomi kórus feladata a rendszeres, liturgikus zenei szolgálat, vagyis elsősorban az egyház saját, hivatalos énekének, a gregorián éneknek és az egyházi kórusirodalom műveinek megszólaltatása a szentmiséken, valamint a Passió előadása, és körmeneteken illetve egyéb szertartásokon, ájtatosságokon (pl. keresztúton) való énekes szolgálat, továbbá a gyülekezet énekének (népénekek) erősítése, buzdítása.

Minden hónap első vasárnapján éneklünk a 10 órai szentmisén, illetve a nagyobb ünnepeken.

Énekkari próbákat minden szerdán 16.30 órától tartunk a plébánia hittantermében (Ady u. 15.).

A próbák júliusban és augusztusban szünetelnek.

Az énekkarba jelentkezni személyesen lehet az irodában, nyitvatartási idő alatt, legalább egy katolikus népének igényes előadásával a Hozsanna vagy Éneklő Egyház énekeskönyvek valamelyikéből.

Kottaismeret a gyorsabb tanulás miatt nagyon kívánatos, de nem feltétlen szükséges, viszont jó zenei hallás, ritmusérzék, szolgálatbeli hűség és imádságos lelkület mindenképpen.

Domján József
kántor