Menü

Szent József kórus

Templomunk énekkara sokéves szünet után 2016 őszén kezdett el szerveződni, új tagokkal. A Szent József kórus nevet 2018-ban vettük fel. Az évek során közösségünk összetétele sokat változott, javult. Jelenleg, 2021-ben egy letisztult közösség vagyunk, amely a hatékony csapatmunkában, egymás elfogadásában és a közös imádságban nyilvánul meg. Ezt a szellemiségét a kórusnak mindenképpen meg szeretnénk tartani, hiszen a templomi énekkar is elsősorban egy közösség, plébániai közösség, amelyet az imádság lelkületének kell átjárnia, tehát viszálykodásnak, feszültségeknek helye nincs. Éppen ezért bárki jelentkezését nem fogadom, nem fogadjuk el, főleg olyanokét, akik az együttműködés helyett bomlasztanák a közösséget. Hiszem, hogy ha az alapokat jól leraktuk, csak utána kezdhetünk el építkezni, vagyis énekelni.
A templomi kórus küldetése a rendszeres, liturgikus zenei szolgálat, vagyis elsősorban az egyház saját énekének, a gregorián éneknek és az egyházi kórusirodalom műveinek megszólaltatása a szentmiséken, valamint a Passió előadása, és körmeneteken illetve alkalmanként egyéb szertartásokon, ájtatosságokon (pl. keresztúton) való énekes szolgálat, továbbá a gyülekezet énekének (népénekek) erősítése, buzdítása. Ez tehát komoly és felelősségteljes feladat, hiszen a zene a liturgiának szükséges és integrális része, amely képes lelkünket az Istenhez emelni (vö. Sacrosanctum Concilium, hatodik fejezet).

Minden hónap első vasárnapján éneklünk a 10 órai szentmisén, illetve a nagyobb ünnepeken.

Énekkari próbákat minden szerdán 16.30 órától tartunk a plébánia hittantermében (Ady u. 15.).

A próbák júliusban és augusztusban szünetelnek, de az augusztus 20-i ünnepi szentmisén lehetőség szerint már összegyűlünk és éneklünk, valamint a már hagyományosnak tekinthető augusztusi zenés áhítaton is, ahol plébániánk szolgálattevői, helyettes kántorai, szólistái lépnek fel. Ezeket az alkalmakat természetesen augusztusban legalább két énekkari próba előzi meg.

Kórusunk felvételt hirdet minden szólamba az alábbiak szerint:

  • szoprán: 3 fő
  • alt: 3 fő
  • tenor: 3 fő
  • basszus: 3 fő

Jelentkezni személyesen lehet az irodában, nyitvatartási idő alatt, legalább egy katolikus népének igényes előadásával a Hozsanna vagy Éneklő Egyház énekeskönyvek valamelyikéből.

A jelentkező továbbá személyes elbeszélgetésen vesz részt, valamint betekinthet kóruspróbáinkra. A felvétel sikerességéről Csorba Tamás plébános és Domján József kántor együttesen dönt.

Kottaismeret a gyorsabb tanulás miatt nagyon előnyös és ajánlott, de nem feltétlen szükséges, viszont jó zenei hallás, ritmusérzék, szolgálatbeli hűség és imádságos lelkület mindenképpen. Továbbá előnyös, ha a jelentkező plébániánk területén lakik és nem okoz gondot neki a rendszeres bejárás a próbákra valamint a templomi szolgálatra. Jelentkezési korhatár 65 év.

Domján József
kántor