Menü

Szent József kórus

Templomunk énekkara sokéves szünet után 2016. ősszel kezdett el szerveződni, új tagokkal. Célunk a gregorián és egyéb liturgikus énekek, többszólamú művek megtanulása s előadása, a Passió eléneklése, és körmeneteken ill. liturgikus szertartásokon való énekes részvétel. 2018. szeptembertől többen is csatlakoztak hozzánk, így egy 23 fős vegyeskarrá alakultunk, s ezzel együtt felvettük templomunk patrónusának nevét, Szent József kórusként működünk tovább. Jelenleg minden hónap első vasárnapján éneklünk a 10 órai szentmisén, illetve a nagyobb ünnepeken. Próbákat hétfőnként 16-tól 18 óráig tartunk a plébánián (vagy egyeztetés után a templomban). Szeretettel várjuk mindazokat, akik úgy érzik, szívesen csatlakoznának hozzánk és énekelnének az Úrnak. Kottaismeret nem szükséges. Alapvető eszközünk az Éneklő Egyház, melyet a plébánián is tud vásárolni.

Domján József
kántor