Menü

Mária-kör

A mi kis Betániánk

Mindannyiunk előtt ismeretes az a szentírási részlet, amelyben a betániai Mária és Márta vendégül látta Jézust. Amíg Márta a háziasszonyi teendőket látta el, Mária fontosabbnak tartotta, hogy Jézusra figyeljen, Őt hallgassa. Mária példáját követve, aki Jézus szavaival a „ jobbik részt választotta ,” 2013. januárjától fogva mi is összegyűltünk a plébánián, hogy egymás szándékára imádkozzunk. Zajos és túlhajszolt életünkben szükségesnek tartunk időt szánni a Jézussal való közös együttlétre. Ismerjük biztatását: „ Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket.” Szavait megszívlelve és Őbenne bízva jövünk össze rendszeresen a plébánián gyógyulást, terhektől való szabadulást kiesdekelni. Elhelyeztünk a templom főbejáratánál a kis asztalon egy ládikót, amibe bárki beleteheti saját imaszándékát, kéréseit. Ezeket minden alkalommal a gyógyító Jézus elé terjesztjük. Buzdítunk mindenkit, bátran éljen az imahadjárat eme lehetőségével és egyben szeretettel hívunk minden együtt érző testvért köreinkbe, havonta egyszer a közös
imádságra. Álljon szemünk előtt Ferenc pápa buzdítása: „ A csodák léteznek, de szükség van az imára! Bátor imára, amely küzdő és kitartó, nemcsak udvariasságból elhangzó.”

Csoportunk minden hónap utolsó keddjén találkozik 16 órakor a plébánia hittantermében.

Gyenes Edit
Mária-kör vezetője