Menü

2024. március 23. | 13:24

Hírek, liturgikus rend – 2024. március 24.

Virágvasárnap

Hírek

Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik a búcsúi ünnepség lebonyolításában segítettek.

Nagyhétfőn 17 órakor szeretettel várjuk a testvéreket az alsóvárosi orgonaszóra és az azt követő énekes rózsafüzér ájtatosságra.
Nagyhétfőtől már minden szentmise a templomban lesz.
Nagyhétfőn folytatódik a húsvéti misztériumjáték-próba a plébánián, este 19 órakor.

Nagykedden a palini kápolnában 17 órakor gyóntatás, majd azt követően szentmise lesz.

Nagyszerdán tartjuk a húsvéti misztériumjáték főpróbáját, este 18 órakor a templomban.

Nagycsütörtökön elkezdődik a Húsvéti Szent Háromnap liturgiája, 16 órakor Palinban, 18 órakor az alsóvárosban mutatunk be szentmisét az utolsó vacsora emlékére.
Nagycsütörtöktől a plébánia hivatal zárva tart, nyitás április 8-án, hétfőn a szokott időben.
Nagycsütörtökön teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki az őrzési helyére átvitt Oltáriszentség előtt áhítattal elimádkozza a Tantum ergo himnuszt.

Nagypénteken 15 órakor kezdődik a keresztúti ájtatosság. A nagypénteki szertartás Palinban 16 órakor, az alsóvárosban 18 órakor kezdődik.
Nagypéntek szigorú böjt, 14 év felett háromszor lehet étkezni, abból egyszer jóllakni, és tartózkodni kell a húsételektől.
Nagypéntek munkaszüneti nap, ezért templomunk látogatási rendje szünetel, a templom csak a szertartások idejére lesz nyitva.

Nagyszombaton reggel 8-tól 12 óráig lehet látogatni a szentsírt a templomban, melynek őrzésére a sekrestyében lehet feliratkozni.
11-től 12 óráig gyónási lehetőséget biztosítunk.
A feltámadási liturgia, körmenet és ételszentelés Palinban 16 órakor, az alsóvárosban 20 órakor kezdődik.

Húsvétvasárnap a szentmisék rendje a szokásos.
Este 17.30 órától húsvéti misztériumjátékot ad elő plébániai közösségünk.
Húsvétvasárnap teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akár tévén vagy interneten keresztül is.

Aki a húsvéti virágdíszítéshez hozzájárulna, kérjük, keresse Pataki Józsefné Marikát vagy Sólyomné Babati Katalint. Hálásan köszönünk minden adományt.

Előre hirdetjük:

Április 1-jén, húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz.
Este 17.30 órakor kezdődik a via lucis (világosság útja) húsvéti ájtatosság, amelyet pünkösdhétfőig minden hétfőn imádkozunk.
Az esti szentmise gitáros lesz.
Húsvéthétfő munkaszüneti nap, ezért templomunk látogatási rendje szünetel, a templom csak a szertartások idejére lesz nyitva.

 

Liturgikus rend

Március 24., vasárnap – Virágvasárnap

8 óra, szentmise (palini kápolna)
10 óra, szentmise: † Margit, Árpád és Lajos
18 óra
, szentmise: † Julianna és László

Március 25., Nagyhétfő

17 óra, alsóvárosi orgonaszó
17.30 óra
, énekes rózsafüzér
18 óra
, igeliturgia

Március 26., Nagykedd

17 óra, gyóntatás (palini kápolna)
18 óra, szentmise (palini kápolna)
18 óra, igeliturgia

Március 27., Nagyszerda

6 óra, szentmise: élő István, édesapa
15 óra, temetés: † Dezső József

Március 28., Nagycsütörtök – az utolsó vacsora emlékére

14 óra, temetés: † Horváth Gyuláné Nagy Mária
16 óra
, szentmise (palini kápolna)
18 óra, szentmise

Március 29., Nagypéntek – az Úr szenvedésének ünneplése

15 óra, keresztúti ájtatosság
16 óra
, nagypénteki szertartás (palini kápolna)
18 óra
, nagypénteki szertartás

Március 30., Nagyszombat – húsvéti vigília

8-12 óráig, szentsír őrzése
11-12 óráig, gyóntatás
16 óra, feltámadási liturgia, körmenet, ételszentelés (palini kápolna)
20 óra, feltámadási liturgia, körmenet, ételszentelés

Március 31., Húsvétvasárnap – Urunk feltámadása

8 óra, szentmise (palini kápolna)
10 óra, szentmise: † Mihály édesapa
17.30 óra
, húsvéti misztériumjáték
18 óra
, szentmise: † Hegedűs és Tóth család