Menü

2024. január 27. | 15:54

Hírek, liturgikus rend – 2024. január 28.

Évközi 4. vasárnap

Hírek

Feltámadásba vetett hittel tudatjuk a kedves hívekkel, hogy dr. Páhy János címzetes prépost, nyugalmazott plébános úr elhunyt. Plébániánkon 1973-ban káplánként szolgált. Szentmise érte 2024. február 8-án, csütörtökön, 10 órakor a nagykanizsai Sarlós Boldogasszony templomban lesz, majd azt követően örök nyugalomra helyezése a nagykanizsai köztemetőben. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Hálásan köszönjük Novák Istvánné Margit sekrestyési szolgálatát, melyet betegsége miatt nem tud tovább folytatni. Aki szívesen szolgálatot vállalna sekrestyésként, beosztásban Pataki Józsefné Marikával, az kérjük, keresse Tamás atyát.

Január 30-án, utolsókedd lévén 16.30 órától a Mária-kör, 19 órától a férfi imacsoport találkozik a plébánián.

Január 31-én, szerdán, 16.30 órától a Szent József kórus tartja szokásos próbáját a plébánián, egyúttal jelentkezőket is vár. Aki szívesen csatlakozna az énekkarhoz, kérjük a kántor úrnál jelentkezzen.

Február 2-án, elsőpénteken, Urunk bemutatásának ünnepe lesz, szentmisét 18 órakor tartunk a plébánia Szalézi termében.
Ugyanezen a napon a rózsafüzér társulat imádkozza a szentolvasót 17 órától, alatta gyóntatás lesz.
17.30 órától pedig elkezdődik a lourdes-i imakilenced, melyet a betegekért végzünk kilenc napon keresztül.

Előre hirdetjük:

Február 11-én, vasárnap, a betegek világnapján minden szentmisén kiszolgáltatjuk a betegek kenetének szentségét.

Templomunkról szóló fényképes könyv a templomban és az irodában is kapható.

 

Liturgikus rend

Január 28., vasárnap – Évközi 4. vasárnap

8 óra, szentmise (palini kápolna)
10 óra, szentmise (templom)
18 óra, szentmise (templom): † László és szülők

Január 29., hétfő – köznap

18 óra, szentmise (plébánia)

Január 30., kedd – köznap

18 óra, szentmise (plébánia)

Január 31., szerda – Bosco Szent János áldozópap

6 óra, szentmise (plébánia)

Február 1., csütörtök – köznap

Február 2., péntek – Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)

11 óra, temetés: † Szever Ferencné Kalló Aranka
17 óra
, rózsafüzér társulat imaórája, alatta gyóntatás (plébánia)
17.30 óra
, lourdes-i imakilenced 1. napja (plébánia)
18 óra
, szentmise (plébánia): élő családtagok

Február 3., szombat – köznap

7 óra, szentmise (plébánia)
17.30 óra, lourdes-i imakilenced 2. napja (plébánia)

Február 4., vasárnap – Évközi 5. vasárnap

8 óra, szentmise (palini kápolna)
10 óra, szentmise (templom): † Mária
17.30 óra, lourdes-i imakilenced 3. napja (templom)
18 óra
, szentmise (templom): † István és Teréz, szülők