Menü

2021. március 27. | 13:38

Hírek, liturgikus rend – 2021. március 28.

Urunk szenvedésének vasárnapja – Virágvasárnap

Hírek

Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a járványügyi szabályok betartása szigorúan kötelező (kézfertőtlenítés, védőmaszk
helyes használata és távolságtartás a padokban). A szertartásokon csak tünetmentes hívő vehet részt, és a sekrestyében csak szolgálattevők tartózkodhatnak.

Az irodában személyes ügyfélfogadás továbbra sincs, de telefonon a szokásos időben elérhetők vagyunk, illetve e-mailen keresztül is.

Ma (vasárnap) 17 órakor lelki készületet tartunk az alsóvárosi templomban, majd utána általános feloldozást adunk.

Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán nem lesznek szentmisék.

Nagycsütörtökön 16 órakor Palinban, 18 órakor az Alsóvárosban lesz szentmise.

Nagypénteken a keresztút 15 órakor kezdődik, rögtön utána pedig a nagypénteki szertartás, mindkettő szabadtérben lesz megtartva. A passiót az énekkar fogja énekelni. Palinban 18 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás. Figyeljünk tehát a szertartások kezdési időpontjának változására!

Nagyszombaton a feltámadási liturgia Palinban 16 órakor, az Alsóvárosban 18 órakor kezdődik. Feltámadási körmenetet nem tartunk egyik templomban sem. Ezen a napon szentgyónási lehetőséget biztosítunk, a plébános úr délelőtt 11-től 12 óráig gyóntat szabadtéren, az apát úr 17 órától 18 óráig a templomban. A szentsír látogatására délelőtt 11 és 12 óra között lesz lehetőség.

Húsvétvasárnap a szokásos vasárnapi miserend lesz, Palinban egy plusz 16 órai szentmisével. A 11 órai szabadtéri szentmise végén a gyermekeknek húsvéti tojáskeresést szervezünk.

Húsvéthétfő miserendje a vasárnapival megegyezik.

A húsvéti szertartásokat a járványügyi előírások szigorú betartása mellett és rövidített formában fogjuk megtartani.

A húsvéti miserend megtalálható a faliújságon, honlapunkon és a padokra kiosztott papírokon is.

Megjelent az Alsóvárosi Harangszó húsvéti kiadása, ajánljuk szeretettel. Ára 300 Ft, kérjük az állóperselybe tenni.

Híreink a faliújságon és honlapunkon megtalálhatók, kérjük, kísérjék figyelemmel azokat.

Liturgikus rend

Március 28., vasárnap – Urunk szenvedésének vasárnapja – Virágvasárnap

8 óra, szentmise (Palin)
9.30 óra
, szentmise: † Miklós áldozópap
11 óra, szentmise (szabadtéri): † István édesapa
18 óra, szentmise: élő családtagok

Március 29., hétfő – Nagyhétfő

18 óra, szentmise ELMARAD

Március 30., kedd – Nagykedd

16.30 óra, szentmise (Palin) ELMARAD
18 óra, szentmise ELMARAD

Március 31., szerda – Nagyszerda

6 óra, szentmise ELMARAD

Április 1., csütörtök – Nagycsütörtök, az utolsó vacsora emlékére

16 óra, szentmise (Palin)
18 óra, szentmise

Április 2., péntek – Nagypéntek – Az Úr szenvedésének ünneplése

15 óra, szabadtéri keresztút
16 óra
, szabadtéri nagypénteki szertartás
18 óra
, nagypénteki szertartás (Palin)

Április 3., szombat – Nagyszombat, húsvéti vigília

16 óra, feltámadási liturgia (Palin)
18 óra, feltámadási liturgia

Április 4., vasárnap – Húsvétvasárnap

8 óra, szentmise (Palin)
9.30 óra
, szentmise
11 óra, szentmise (szabadtéri)
16 óra, szentmise (Palin)
18 óra, szentmise: Hegedűs és Tóth család † tagjai