Menü

2020. február 20. | 14:49

Hírek, liturgikus rend – 2020. február 23.

Évközi 7. vasárnap

Hírek

Most vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjti az egyház a perselyadományokat.

Február 25-én, húshagyó kedden, 18 órai kezdettel, imádsággal egybekötött Fánk-partit tartunk a plébánián. A szervezéshez és lebonyolításhoz jelentkezőket várunk. A rendezvényre legkésőbb február 20-ig jelentkezni kell az irodában. Ezen a napon a szentmise kivételesen reggel 7 órakor kezdődik.

Február 26-án, hamvazószerdán 10 és 18 órakor lesznek szentmisék, Palinban 16 órakor. Ezen a napon az iroda zárva tart, az énekkari próba elmarad. Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti időszak, buzdítunk mindenkit a gyakoribb szentmisén való részvételre és szentgyónásra.

Február 28-án, pénteken elkezdődnek a keresztúti ájtatosságok templomunkban. Kérjük a közösségvezetőket, hogy a beosztás szerint készüljenek csoportjukkal az ájtatosság vezetésére. A beosztás megtalálható a hirdetőtáblán és honlapunkon is.

Április 24-én, pénteken egyházközségi kirándulást szervezünk Kecskemétre. Részletek a honlapunkon és Facebook-oldalunkon, jelentkezni a plébánián lehet személyesen, a költségek befizetésével (10 ezer forint).

A Nagykanizsai Szent József Plébánia Tanácsadó Testülete megtartotta 2019. évi zárszámadó és 2020. évi költségvetési megbeszélését, a számadás és költsévetés elfogadásra került. A plébános a testület alelnöki tisztségére dr. Tódor Enikőt javasolta.

Szentmiseszándék és az egyházközségi hozzájárulás befizethető a sekrestyében és az irodában.

Szeptember 13-án a budapesti Eucharisztikus Kongresszusra akik szívesen jönnének velünk, kérjük, a Nagykanizsai Szent József Plébánia csoportjába regisztráljanak. Erről információk a plébánián kaphatók.

Elkezdődtek a gyermekkórus-próbák a plébánián. A próbák minden vasárnap 9 órától 9.45 óráig tartanak a plébánia hittantermében. A gyermekkórus a felnőtt karhoz hasonlóan minden hónap első vasárnapján és a nagyobb ünnepeken fog énekelni. Egyúttal bíztatjuk a kedves szülőket, hogy akiknek gyermeke érdeklődést mutat a zene iránt, bátran hozzák el, hogy bekapcsolódhasson ő is.

A Rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy olyan csalók jelentek meg Magyarországon, akik az Egészségügyi Világszervezet, a WHO nevében telefonon próbálnak pénzt kicsalni jóhiszemű emberektől. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató a templom belső hirdetőtábláján és Facebook-oldalunkon olvasható.

 

Liturgikus rend

Február 23., vasárnap – Évközi 7. vasárnap

8 óra, szentmise (Palin)*
10 óra, szentmise: Juhász család † tagjaiért
18 óra, szentmise: pro populo

Február 24.,  hétfő – Szent Mátyás apostol

18 óra, szentmise: † Imre, Mária és fiúk: Imre

Február 25., kedd – köznap

7 óra, szentmise: † Mihály és Ferenc

Február 26., szerda – Hamvazószerda (szigorú böjt)

10 óra, szentmise
16 óra
, szentmise (Palin)*
18 óra, szentmise

Február 27., csütörtök – köznap

Nincs szentmise

Február 28., péntek – köznap

8 óra, szentmise (Palin)*
17.15 óra, keresztúti ájtatosság
18 óra, szentmise: † szülők és Ferenc

Február 29., szombat – Szent Péter apostol székfoglalása

18 óra, szentmise: † István édesapa és † István férj

Március 1., vasárnap – Nagyböjt 1. vasárnapja

8 óra, szentmise (Palin)*
10 óra, szentmise: † Tibor édesapa
11 óra, keresztelés: Csöndör Bálint
18 óra, szentmise: gyermek gyógyulásáért

*A palini miseszándékok internetes hirdetéseinkben nem jelennek meg, azokról személyesen a palini templom sekrestyéjében kaphat információt, illetve ugyanott kérhető miseszándék.