Menü

2023. március 11. | 12:25

Hírek, liturgikus rend – 2023. március 12.

Nagyböjt 3. vasárnapja

Hírek

Március 14-én, kedden és 15-én, szerdán a köznapi szentmisék elmaradnak, a Szent József imakilenced azonban folytatódik a plébánia dísztermében, minden nap 19 órai kezdettel, amelyre várjuk szeretettel a férfi testvéreket.

Március 17-én, pénteken 17.15 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk a plébániatemplomban, melyben a férfi imacsoport fog közreműködni. Várjuk és buzdítjuk a testvéreket a pénteki keresztút-járásra.

Március 19-én, vasárnap nagyböjt 4. vasárnapja lesz, mely már a húsvét örömére készít fel bennünket (Laetare-vasárnap). Ezen a napon lelkigyakorlatos napot tartunk, melyen Vida Zoltán atya lesz a vendégünk. A miserend a vasárnapnak megfelelően alakul. A szentmisék alatt és előtt szentgyónási lehetőséget biztosítunk. Éljünk a lehetőséggel, és ne halogassuk szentgyónásunkat az utolsó pillanatra!

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe, templomunk búcsúnapja a nagyböjti vasárnap miatt idén március 20-án, hétfőn lesz. A búcsúi szentmise tehát március 20-án, hétfőn, 18 órakor kezdődik, melyet Varga László kaposvári megyéspüspök fog bemutatni. A szentmisén a gitáros énekkar fogja a liturgikus zenei szolgálatot végezni.
A szentmise után agapét tartunk a plébánia udvarán, melyre várjuk szeretettel minden – szentmisén résztvevő – testvérünket.

Hittanosaink aranyosak, ügyesek, ezt megfelelő érdemjegyekkel jutalmazzuk is. A szentségkiszolgáltatáshoz viszont a hitoktatáson való részvétel nem elégséges, ahhoz rendszeres szentmisére-járás szükséges, különösen azért, mivel csak heti egy hittanórát tartunk az iskolai rendszerben. Együttműködést kértem a szülőktől, hogy a heti egy hittanóra mellett legyenek kedvesek a gyermekeket elhozni a szentmisére.

Örömmel hirdetjük, a szentatya hazánkba érkezik, igyekezzünk részt venni az április 30-i, budapesti szentmisén a Kossuth téren. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kérésének megfelelően a szentmisék végén a szentatya érkezésére írt felkészítő imádságot imádkozzuk.

A nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés adományait a sekrestyében és a plébánián is le lehet adni. A beérkezett élelmiszer-adományokat a plébániánk területén élő rászorulók részére fogjuk eljuttatni.

Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy a következő héten a hétköznapi szentmisék a sekrestyében lesznek megtartva, de a keresztúti ájtatosságot a templomtérben végezzük.

Liturgikus rend

Március 12., vasárnap – Nagyböjt 3. vasárnapja

8 óra, szentmise (Palin)
10 óra, szentmise: † szülők
11 óra, keresztelés: Poszavecz Norina
18 óra
, szentmise: † Márta, feleség; † Ágota, gyermek; † nagyszülők
19 óra, Szent József imakilenced 2. napja (plébánia)

Március 13., hétfő – köznap

18 óra, szentmise
19 óra, Szent József imakilenced 3. napja (plébánia)

Március 14., kedd – köznap

11.30 óra, gyászmise: † Marton Vilmos
13 óra
, temetés: † Marton Vilmos
16.30 óra
, szentmise (Palin) ELMARAD
19 óra, Szent József imakilenced 4. napja (plébánia)

Március 15., szerda – köznap

6 óra, szentmise ELMARAD
19 óra, Szent József imakilenced 5. napja (plébánia)

Március 16., csütörtök – köznap

nincs szentmise
19 óra, Szent József imakilenced 6. napja (plébánia)

Március 17., péntek – köznap

17.15 óra, keresztúti ájtatosság
18 óra
, szentmise
19 óra, Szent József imakilenced 7. napja (plébánia)

Március 18., szombat – köznap

18 óra, szentmise: élő Sándor
19 óra, Szent József imakilenced 8. napja (plébánia)

Március 19., vasárnap – Nagyböjt 4. vasárnapja – Laetare (örvendetes)-vasárnap

8 óra, szentmise (Palin)
10 óra, szentmise: † Piroska, édesanya
11 óra, keresztelés: Oláh Anabel
18 óra
, szentmise: család összes † Józsefe
19 óra, Szent József imakilenced 9. napja (plébánia)