Menü

2023. január 21. | 14:07

Hírek, liturgikus rend – 2023. január 22.

Évközi 3. vasárnap – Isten Igéjének vasárnapja

Hírek

Hálásan köszönjük, akik az ökumenikus imaóra és az azt követő agapé megrendezésében szolgálataikkal és pogácsa-adományaikkal hozzájárultak.

Mai vasárnap 17.30 órától a Rózsafüzér Társulat tartja imaóráját a plébániatemplomban.
Az esti szentmisében ünnepélyesen megáldjuk a hívek bibliáit, kérjük, hogy hozzák azokat magukkal, és tegyék a misézőoltár előtt kialakított helyre.

Január 24-én, kedden Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító emléknapja lesz.
16 órakor a Mária-kör találkozik a plébánia hittantermében. Akik szívesen csatlakoznának az imádsághoz, őket is szívesen látjuk.
17.30 órára várjuk plébániai közösségünkből azokat, akik szívesen énekelnének a gitáros énekkarban. Helyszín: plébánia hittanterme.

Január 25-én, szerdán Szent Pál apostol megtérésének ünnepe lesz (Pálforduló).
16.30 órától a Szent József kórus tartja próbáját a plébánián.

Január 26-án, csütörtökön Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök emléknapja lesz.

Január 28-án, szombaton Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító emléknapja lesz.

Január 29-én, vasárnap az esti szentmise gitáros lesz.

Szentmiseszándék és az egyházközségi hozzájárulás a sekrestyében is befizethető, a szentmisék után.

Liturgikus rend

Január 22., vasárnap – Évközi 3. vasárnap – Isten Igéjének vasárnapja

8 óra, szentmise (Palin)
10 óra, szentmise: gyermek testi-lelki egészségéért
17.30 óra, Rózsafüzér Társulat imaórája

18 óra, szentmise: † János és Gizella, nagyszülők

Január 23., hétfő – köznap

15 óra, temetés: † Pataki József
18 óra
, gyászmise: † Pataki József

Január 24., kedd – Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

16 óra, Mária-kör imaórája (plébánia)
16.30 óra
, szentmise (Palin)
17.30 óra, gitáros közösség próbája (plébánia)

Január 25., szerda – Szent Pál apostol megtérése (Pálforduló)

6 óra, szentmise: élő Gábor
13.30 óra, gyászmise: † Gábor Veronika (Galambok)
14 óra, temetés: † Gábor Veronika (Galambok)
16.30 óra, Szent József kórus próbája (plébánia)

Január 26., csütörtök – Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök

nincs szentmise

Január 27., péntek – köznap

18 óra, igeliturgia

Január 28., szombat – Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító

18 óra, szentmise

Január 29., vasárnap – Évközi 4. vasárnap

8 óra, szentmise (Palin)
10 óra, szentmise: Ildikó gyógyulásáért
18 óra, szentmise: † szülők és nagyszülők