Menü

2021. január 16. | 12:35

Hírek, liturgikus rend – 2021. január 17.

Évközi 2. vasárnap

Hírek

Templomainkban csak egészséges és védőmaszkot szabályosan viselő hívő tartózkodhat. Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, és a padokban csak a kijelölt helyeken lehet helyet foglalni. A sekrestyébe közvetlen szolgálattevőkön kívül más nem léphet be.

Január 19-én, kedden, a 18 órai szentmisét Szent József tiszteletére mutatjuk be. Előtte 17.30 órától előadást tartunk Szent Józsefről. A szentmise végén a Szent József litániát imádkozzuk. Idén minden hónap 19-én a Szentatya által meghirdetett Szent József év keretén belül fohászkodunk Szent Józsefhez, az egyház, a családok, a munkások és plébániánk védőszentjéhez, és kérjük áldását életünkre. Minden hónap 19-én egyúttal teljes búcsút nyerhet bűneitől az a hívő, aki a szükséges feltételeket teljesíti (szentgyónás, szentáldozás, ima a pápa szándékára).

Az idei ökumenikus imahét online formában lesz megtartva. A Kanizsa TV az esti híradó után fogja sugározni az atyákkal, lelkészekkel készített műsort, hétfőtől szombatig.

Akik még nem töltötték ki egyházmegyénk zsinati kérdőívét, kérjük, azt szíveskedjenek megtenni. A kérdőív plébániánk Facebook-oldalán is megtalálható.

Január 23-án, szombaton, 14 órai kezdettel tartjuk a bérmálási felkészítő első szervezési alkalmát a plébánián. Aki bérmálkozni szeretne, szeretettel várjuk a megadott időpontban.

Január 30-án, szombaton, 9 órára várjuk azok segítségét, akik templomunk nagytakarításában részt tudnak venni.

Március 15-ig kérjük azon jegyespárok jelentkezését plébániánkon, akik ebben az évben nálunk szeretnének házasságot kötni.

Palackozott szenteltvíz a templom bejáratánál található, vigyünk magunkkal belőle.

Kérjük, a templom bejáratának lépcsőjénél vigyázzanak.

Nyilvántartásunk szerint még jó néhányan nem rendezték egyházközségi hozzájárulásukat, kérjük, ne feledjék ezt megtenni. Sárga csekkes befizetésre egyelőre nincs lehetőség, kérjük előnyben részesíteni a banki átutalást, ehhez kapcsolódóan minden információ megtalálható a faliújságon és honlapunkon is. A díj személyesen is befizethető szentmisék után vagy a plébánia hivatalban.

A hittanos gyermekek szentmisére járását és szolgálatát kérjük, hogy a szülők, keresztszülők és nagyszülők is szorgalmazzák.

Köszönjük a templom fertőtlenítésében résztvevők rendszeres, áldozatos munkáját.

Szentmiseszándék a hétre még kérhető.

Híreink a faliújságon és honlapunkon megtalálhatók, kérjük, kísérjék figyelemmel azokat.

Liturgikus rend

Január 17., vasárnap – Évközi 2. vasárnap

8 óra, szentmise (Palin)
9.30 óra
, szentmise: † szülők
11 óra, szentmise (szabadtéri)
18 óra, szentmise: Szűzanya tiszteletére

Január 18., hétfő – Árpád-házi Szent Margit, szűz

18 óra, gyászmise: Békefi család † tagjai

Január 19., kedd – köznap

16.30 óra, szentmise (Palin)
17.30 óra, előadás Szent Józsefről
18 óra, Szent József-mise, majd litánia

Január 20., szerda – köznap

6 óra, szentmise: † Ágnes

Január 21., csütörtök – köznap

13 óra, temetés: † Farkas Józsefné Horváth Ágota Erzsébet

Január 22., péntek – köznap

13 óra, temetés: † Gerencsér Józsefné Vargovics Rózsa
15 óra, temetés: † Molnár Ferencné Takács Mária
18 óra
, gyászmise: † Ágota

Január 23., szombat – köznap

16.30 óra, szentmise (Palin)
18 óra, szentmise: † János édesapa, nagyapa

Január 24., vasárnap – Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja

8 óra, szentmise (Palin)
9.30 óra
, szentmise: † szülők
11 óra, szentmise (szabadtéri): † Jeromos édesapa
18 óra, szentmise: † Attila