Menü

2021. február 27. | 08:48

Hírek, liturgikus rend – 2021. február 28.

Nagyböjt 2. vasárnapja

Hírek

Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a járványügyi szabályokat szigorúan tartsák be (kézfertőtlenítés, védőmaszk helyes használata, távolságtartás). A szertartásokon csak tünetmentes hívő vehet részt, és a sekrestyében csak szolgálattevők tartózkodhatnak.

Köszönjük a templom fertőtlenítésében résztvevők munkáját, egyúttal kérjük további testvéreink jelentkezését is a szolgálatra.

Péntekenként keresztúti ájtatosságot végzünk 17.30 órától. A következő keresztutat a plébániai Tanácsadó Testület végzi.

Mai vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjti az egyház a perselyadományokat.

Nagyböjtben tartós élelmiszereket gyűjtünk a rászorulók részére. Az adományok a plébánián és a templomban is leadhatók.

Március 6-án, szombaton 10-től 12 óráig a plébániai udvar rendezéséhez fiatalabb segítőket keresünk. Jelentkezni az irodában lehet telefonon.

Ugyanezen a napon 14 órára a bérmálkozókat, 15 órára az elsőáldozókat várjuk a plébánia hittantermében.

Köszönjük, hogy sokan részt vesznek a minden hónap 19-én tartott megemlékezésen, melyben Szent Józsefhez fohászkodunk.

Akik a betegek kenetének szentségét fel szeretnék venni, kérjük, a plébánia hivatalban jelentkezzenek, telefonon. Kis létszámú csoportokba szervezve, március 20-án, szombaton délelőtt tervezzük kiszolgáltatni, figyelve az előírások betartására.

A hittanos gyermekek szentmisére járását és szolgálatát kérjük, hogy a szülők, keresztszülők és nagyszülők is szorgalmazzák.

Kérjük, hogy szentáldozáskor a szentostyát az áldoztató jelenlétében szíveskedjenek magukhoz venni. A szentostyát vagy annak akár csak egy részét is elvinni nem szabad.

Szentmiseszándék a hétre még kérhető.

Híreink a faliújságon és honlapunkon megtalálhatók, kérjük, kísérjék figyelemmel azokat.

Liturgikus rend

Február 28., vasárnap – Nagyböjt 2. vasárnapja

8 óra, szentmise (Palin)
9.30 óra
, szentmise: Magyar és Szalai család élő é † tagjai
11 óra, szentmise (szabadtéri): † Julianna nagymama
18 óra, szentmise: † József és Júlia szülők

Március 1., hétfő – köznap

18 óra, szentmise

Március 2., kedd – köznap

16.30 óra, szentmise (Palin)
18 óra, szentmise

Március 3., szerda – köznap

6 óra, szentmise

Március 4., csütörtök – köznap

Nincs szentmise

Március 5., péntek – köznap

17.30 óra, keresztúti ájtatosság
18 óra
, gyászmise: † Maresch József

Március 6., szombat – előeste

16.30 óra, szentmise (Palin)
18 óra, szentmise: † Ferenc és Mária

Március 7., vasárnap – Nagyböjt 3. vasárnapja

8 óra, szentmise (Palin)
9.30 óra
, szentmise: † Piroska édesanya
11 óra, szentmise (szabadtéri)
18 óra, szentmise