Menü

2021. február 12. | 12:45

Hírek, liturgikus rend – 2021. február 14.

Évközi 6. vasárnap

Hírek

Templomainkban csak egészséges és védőmaszkot szabályosan viselő hívő tartózkodhat. Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, és a padokban csak a kijelölt helyeken lehet helyet foglalni. A sekrestyébe közvetlen szolgálattevőkön kívül más nem léphet be.

Köszönjük a templom fertőtlenítésében résztvevők munkáját, egyúttal kérjük további testvéreink jelentkezését is a szolgálatra.

Ma (vasárnap) a 11 és 18 órai szentmisékben megáldjuk a házas- és jegyespárokat. Az esti szentmise gitáros lesz, előtte fél órával dicsőítéssel.

Február 17-én lesz hamvazószerda, ami szigorú böjti nap. Szentmise reggel 6 órakor, 10 órakor és Palinban 16.30 órakor lesz.

Február 19-én, pénteken elkezdődnek a keresztúti ájtatosságok. Minden nagyböjti pénteken 17.30 órától végezzük a keresztutat a faliújságon található beosztás szerint.
Ugyanezen a napon Szent Józsefről is megemlékezünk a szentmisében. A keresztúti elmélkedések felolvasásához férfiak jelentkezését kérjük.

Február 20-án, szombaton 11-től 12 óráig gyónási lehetőséget biztosítunk a plébániatemplomban.
Ugyanezen a napon lesz a következő bérmálási felkészítő a plébánián, 14 órakor, 15 órára pedig az elsőáldozni kívánó gyermekeket várjuk szüleikkel együtt.

Február 21-én, vasárnap 17.30 órától bűnbánati liturgiát tartunk és általános feloldozást.

Akik a betegek szentségét fel szeretnék venni, kérjük, a plébánia hivatalban jelentkezzenek. Kis létszámú csoportokba szervezve, március 20-án, szombaton tervezzük kiszolgáltatni, figyelve az előírások betartására.

A hittanos gyermekek szentmisére járását és szolgálatát kérjük, hogy a szülők, keresztszülők és nagyszülők is szorgalmazzák.

Kérjük, hogy szentáldozáskor a szentostyát az áldoztató jelenlétében szíveskedjenek magukhoz venni. A szentostyát vagy annak akár csak egy részét is elvinni nem szabad.

Szentmiseszándék a hétre még kérhető.

Híreink a faliújságon és honlapunkon megtalálhatók, kérjük, kísérjék figyelemmel azokat.

Liturgikus rend

Február 14., vasárnap – Évközi 6. vasárnap

8 óra, szentmise (Palin)
9.30 óra
, szentmise: † Dénes áldozópap
11 óra, szentmise (szabadtéri)
18 óra, szentmise

Február 15., hétfő – köznap

18 óra, szentmise

Február 16., kedd – köznap

16.30 óra, szentmise (Palin)
18 óra, szentmise

Február 17., szerda – hamvazószerda – szigorú böjt!

6 óra, szentmise
10 óra, szentmise
16.30 óra, szentmise (Palin)

Február 18., csütörtök – köznap

Nincs szentmise

Február 19., péntek – köznap

17.30 óra, keresztúti ájtatosság
18 óra
, szentmise

Február 20., szombat – előeste

11 óra, gyóntatás
16.30 óra
, szentmise (Palin)
18 óra, szentmise

Február 21., vasárnap – Nagyböjt 1. vasárnapja

8 óra, szentmise (Palin)
9.30 óra
, szentmise: † István és nagyszülők
11 óra, szentmise (szabadtéri)
17.30 óra, bűnbánati liturgia, általános feloldozás
18 óra, szentmise