Menü

2020. március 07. | 14:50

Hírek, liturgikus rend – 2020. március 8.

Nagyböjt 2. vasárnapja

Hírek

Március 9-én, hétfőn 16.30 órakor a Mária kör, 18 órakor az olvasó-kör találkozik. 19 órától a Tanácsadó Testület tartja soron következő gyűlését.

Március 10-én, kedden 19 órakor a férfi imacsoport tartja imaóráját.

Március 13-án, pénteken, 16 órai kezdettel játszóházat szervezünk a hittanos gyerekeknek a plébánián, melyhez segítőket keresünk. A keresztúti ájtatosságot a hittanos és ministráns fiatalok imádkozzák.

Március 14-én, szombaton az Imádság háza közösség találkozója plébániánkon elmarad.
Ugyanezen a napon, 19 órakor kezdődik a Szent József kilenced imádkozása, melyre szeretettel hívjuk és várjuk férfi testvéreinket.

Március 15-én, vasárnap a 10 órai és 18 órai szentmisék alatt nagyböjti szentgyónási lehetőséget biztosítunk, kérjük, éljenek a lehetőséggel.

Március 15-től 22-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kérésének megfelelően tartósélelmiszert gyűjtünk a körzetünkhöz tartozó rászorulók részére. Adományaikat a templomban szentmisék előtt vagy után, a plébánián pedig nyitvatartási időben adhatják le. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatnak a gyűjtésbe, a 1356-os szám felhívásával hívásonként 500 forinttal segíthetik a karitász munkáját.

A Szent József-búcsú teljes programja megtalálható a hirdetőtáblán, honlapunkon és Facebook oldalunkon is. A plébános által tartott búcsúi lelkigyakorlatra jeletkezés szükséges.
Ajándéknak is kiváló a templomunkról szóló könyv, mely a plébánián beszerezhető.

Április 4-én, szombaton kirándulást szervezünk Tapolcára a hittanos gyerekeknek. Jelentkezni a plébánosnál lehet.

Április 24-én, pénteken egyházközségi kirándulást szervezünk Kecskemétre. Jelentkezni a plébánián lehet péntekenként 14-től 17 óráig Pásztori Máriánál, a költségek befizetésével (10 ezer forint).

Szeptember 13-án az Eucharisztikus Kongresszusra akik szívesen jönnének velünk, kérjük, a Nagykanizsai Szent József Plébánia csoportjába regisztráljanak. Jelentkezési lapok találhatók a templom újságos asztalán, melyeket olvashatóan kitöltve, zárt borítékban szíveskedjenek a kihelyezett dobozba tenni. Külön jelentkezési lap található gyermekek és felnőttek számára, erre kérjük, figyeljenek.

A gyermekkórusba további jelentkezőket várunk. A próbák minden vasárnap 9 órától 9.45-ig tartanak.

Szentmiseszándék és az egyházközségi hozzájárulás befizethető a sekrestyében és az irodában.

 

Liturgikus rend

Március 8., vasárnap – Nagyböjt 2. vasárnapja

8 óra, szentmise (Palin)*
10 óra, szentmise: † nagyszülők
18 óra, szentmise: pro populo

Március 9.,  hétfő – köznap

13 óra, temetés: † Kovátsné Kutasi Erzsébet
18 óra
, szentmise

Március 10., kedd – köznap

18 óra, szentmise

Március 11., szerda – köznap

7 óra, szentmise

Március 12., csütörtök – köznap

Nincs szentmise

Március 13., péntek – köznap

8 óra, szentmise (Palin)*
12.30 óra, gyászmise: † Rétfalvi Lajosné Ratalics Erzsébet
14 óra, temetés: † Rétfalvi Lajosné Ratalics Erzsébet
17.15 óra, keresztúti ájtatosság
18 óra, gyászmise: † Kovátsné Kutasi Erzsébet

Március 14., szombat – köznap

18 óra, szentmise: † Márta és Ágota

Március 15., vasárnap – Nagyböjt 3. vasárnapja

8 óra, szentmise (Palin)*
10 óra, szentmise: † Katalin és Sándor
18 óra, szentmise: Élő családtagokért

*A palini miseszándékok internetes hirdetéseinkben nem jelennek meg, azokról személyesen a palini templom sekrestyéjében kaphat információt, illetve ugyanott kérhető miseszándék.