Menü

2020. január 11. | 15:03

Hírek, liturgikus rend – 2020. január 12.

Urunk megkeresztelkedése

Hírek

A mai vasárnap hálát adunk Istennek, hogy a keresztség szentsége által Egyházának tagjai lehetünk, töltse el szívünket örömmel és boldogsággal, hogy a Szent József plébánia közösségébe tartozhatunk.
Ma elkezdődik az évközi idő, amely február 25-ig, húshagyó keddig tart.

Január 13-án, hétfőn, 16.30 órától a Mária körbe hívjuk imádkozni testvéreinket a plébániára, 18.00 órakor az Olvasókör találkozik a plébánián. A Mária kör a templom bejáratánál erre a célra rendszeresített dobozba tett imaszándékokat imádkozza meg. Az imaszándékok kérésére buzdítjuk a kedves híveket, egyúttal kérjük, hogy az imaszándékos dobozba pénzt ne helyezzenek el, arra a célra a mellette található állóperselyt használják.

Január 14-én, kedden az esti szentmise után, 19 órakor a férfiakat hívjuk közös imára a plébániára.

Január 17-én, pénteken Szent Antal apát ünnepe lesz. A Szegély imacsoport 16.30 órakor a rózsafüzért imádkozza a plébánián, szeretettel hívjuk a közösségbe a híveket. Nagyon örülnék annak, ha minden hívő korosztálya, lelkisége, adottságainak megfelelően kisközösségbe tudna tartozni.

Kérem a kedves híveket, szívesen vállaljanak szolgálatokat. Kérem, ne utasítsák vissza, ha valamely szolgálatra felkérést kapnak. Legyen az a ministráns, felolvasói, vagy énekkari vagy bármely más szolgálat. Imádkozzanak a bátorság lelkéért, és menni fog a ministrálás és a felolvasás is. Szolgáljunk örömmel az Úrnak!

Péntekenként reggel 8 órától takarítjuk a templomot. Kérem, akik nem dolgoznak, segítsenek a templom takarításában.

Az ökumenikus imaóra az alsóvárosi templomban január 22-én, szerdán lesz megtartva, 18 órai kezdettel.

A nagykanizsai Jézus Szíve Plébánia január 25-én, 19 órai kezdettel tartja idei egyházközségi bálját a HSMK-ban. Belépődíj 7500 Ft.

 

Liturgikus rend

Január 12., vasárnap – Urunk megkeresztelkedése

8 óra, szentmise (Palin)*
10 óra, szentmise: † István és szülők
18 óra, szentmise: † szülők

Január 13.,  hétfő – köznap

18 óra, szentmise

Január 14., kedd – köznap

18 óra, szentmise

Január 15., szerda – köznap

7 óra, szentmise: † Lenke

Január 16., csütörtök – köznap

Nincs szentmise

Január 17., péntek – Szent Antal apát

8 óra, szentmise (Palin)*
18 óra
, szentmise

Január 18., szombat – Árpád-házi Szent Margit

18 óra, szentmise: † József édesapa

Január 19., vasárnap – Évközi 2. vasárnap

8 óra, szentmise (Palin)*
10 óra, szentmise: † István és szülők
18 óra, szentmise

*A palini miseszándékok internetes hirdetéseinkben nem jelennek meg, azokról személyesen a palini templom sekrestyéjében kaphat információt, illetve ugyanott kérhető miseszándék.