Menü

2019. április 12. | 15:06

Hírek, liturgikus rend – 2019. április 14.

Urunk szenvedésének vasárnapja – Virágvasárnap

Hírek

Köszönjük szépen nagylelkű adományaikat, melyeket a Szentföld javára gyűjtöttünk, továbbítottuk a püspökségre.

Tartósélelmiszer gyűjtésünk befejeződött, örülünk, hogy együttérző szeretettel viseltettek a rászorulók iránt. Az adományokat a környezetünkben lévők között szétosztottuk, és juttattunk a roma nemzetiségi önkormányzat rászorulóinak is.

A húsvéti ünnepekre megjelent az Alsóvárosi Harangszó, a bejáratnál lévő asztalról elvihető, ára 300 Ft, melyet kérünk az állóperselybe betenni. Kiadványunkban lelkiségi írások és az ünnepek szentmiserendje is megtalálható. Szeretettel ajánlom a kedves híveknek.

Előre is köszönöm mindazoknak, akik a szent háromnapban és a húsvéti ünnepekben több szolgálatot vállalnak (felolvasók, ministránsok, sekrestyések, énekkarosok).

Nagycsütörtökön 8-tól 12 óráig katolikus napközi lesz a plébánián, elsősorban az elsőáldozásra készülő gyermekek számára. Jelentkezni a hitoktatóknál lehet személyesen, vagy a plébánia hivatalban.
A nagycsütörtöki szertartás palinban 16 órakor, a plébániatemplomban 18 órakor kezdődik.

Nagypénteken 15 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, melyre várunk szeretettel minden hívőt. A nagypénteki szertartás palinban 16.15 órakor, a plébániatemplomban 18 órakor kezdődik.
A Jézus Szíve Plébánia nagypénteken 12 órakor a városban tart keresztúti ájtatosságot.

Nagyszombaton 8 és 12 óra között a szentsír őrzésére várjuk híveinket imádságos szolgálatra. 10 órától 12 óráig szentgyónási lehetőség lesz a plébániatemplomban.
A feltámadási liturgia palinban 16 órakor, a plébániatemplomban 19 (tehát este 7) órakor kezdődik. A szertartás körmenettel és ételszenteléssel zárul mindkét templomban.

Húsvétvasárnap a 10 órai ünnepi nagymisén templomunk énekkara énekel. Az esti szentmise orgonás lesz. Palinban a 8 órai szentmisén kívül 11.45 órakor is lesz szentmise.

Húsvéthétfőn ugyanígy alakul a miserend. A 10 órai szentmisén hegedű- és orgonajáték lesz, az esti szentmisén pedig a gitáros csoport végzi a zenei szolgálatot, a mise után rövid dicsőítéssel.

Az ünnepek liturgikus rendje a hirdetőtáblán, honlapunkon és kiadványunkban megtalálható.

Kérjük, éljenek a nagyszombati gyóntatási lehetőséggel, mert a húsvéti ünnepek alatt erre nem lesz lehetőség.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a plébánia hivatal április 17-től (Nagyszerda) április 25-ig (csütörtök) zárva tart. Sürgős esetben (betegellátás, temetés), kérjük, telefonon keressenek bennünket (93/783-671).

Kérjük, a padokon található szórólapokat magukkal vinni, és segítségüket, hogy eljussanak olyanokhoz is, akik nem járnak rendszeresen templomba. Külön szeretettel kérem, rokonaikat, barátaikat és ismerőseiket hívják, hogy velünk együtt ünnepelhessenek.

Liturgikus rend

Április 14., Urunk szenvedésének vasárnapja – Virágvasárnap

8 óra, szentmise (Palin)*
10 óra, szentmise: † Miklós férj és † Miklós fiú és † szülők
11 óra, keresztelés: Szabó Dorottya
18 óra, szentmise: † Ingrid

Április 15., Nagyhétfő

18 óra, szentmise: Szűzanya tiszteletére

Április 16., Nagykedd

7.30 óra, szentmise: hálából házassági évfordulóért
9 óra, szentmise (Palin)*

Április 17., Nagyszerda

7.30 óra, szentmise: † Jenő

Április 18., Nagycsütörtök – Az utolsó vacsora emlékére

16 óra, nagycsütörtöki szertartás (Palin)
18 óra, nagycsütörtöki szertartás

Április 19., Nagypéntek – Az Úr szenvedésének ünneplése

15 óra, keresztúti ájtatosság
16.15 óra
, nagypénteki szertartás (Palin)
18 óra
, nagypénteki szertartás

Április 20., Nagyszombat

8-12 óra, szentsír őrzése, imádkozás
10-12 óra
, gyóntatás
16 óra
, feltámadási liturgia, körmenet, ételszentelés (Palin)
19 óra
, feltámadási liturgia, körmenet, ételszentelés

Április 21., Húsvétvasárnap

8 óra, szentmise (Palin)*
10 óra, szentmise: † Károly
11.45 óra, szentmise (Palin)*
18 óra, szentmise: † Ferenc édesapa

*A palini miseszándékok internetes hirdetéseinkben nem jelennek meg, azokról személyesen a palini templom sekrestyéjében kaphat információt.