Menü

2018. március 24. | 12:03

Hírek, liturgikus rend – 2018. március 25.

Virágvasárnap

Hírek

Nagyon örülünk, hogy templomunk búcsú ünnepén szép számmal vettek részt programjainkon, szentmiséinken. Hálásan köszönjük mindazoknak,akik szolgálatokat vállaltak a programok lebonyolításában és bármiféle adománnyal segítették a programok megvalósulását.

Nagyhétfőn este és nagykedden reggel igeliturgia lesz a plébániatemplomban. Szerdán reggel már szentmise lesz.

Nagycsütörtöktől húsvét utáni keddig a plébánia hivatal zárva tart. Sürgős esetben kérjük telefonon keressenek bennünket.

Szentgyónásra lehetőség nagyszombaton délelőtt 10-től 12 óráig lesz, az ünnepek alatt gyóntatás nem lesz.

Kérjük a kedves híveket, hogy nagyszombaton 8-tól 12 óráig a szentsír őrzésében vállaljanak imádságos szolgálatot.

Az ünnepi miserendet megtalálják az interneten és a hirdetőtáblán is, valamint kérjük, hogy a templom hátsó asztalára kitett ünnepi
miserendből legyenek szívesek magukkal vinni.

A pozsonyi kirándulásra a busz megtelt, kérjük akik még nem fizették be a díjat, azok legyenek szívesek megtenni a plébánia hivatalban, hivatali időben.

Az óraállítással a plébániatemplomban a szentmisék rendje nem változik. A kedd esti palini szentmise időpontja viszont március 25-ét követően 17-ről 18 órára módosul.

Liturgikus rend

Március 25., vasárnap – Virágvasárnap

8 óra, szentmise (Palin): † szülők és nagyszülők
10 óra, szentmise: † Tibor édesapa
18 óra, szentmise: † László és Mária

Március 26., hétfő – Nagyhétfő

18 óra, igeliturgia

Március 27., kedd – Nagykedd

7.30 óra, igeliturgia
13.30 óra
, gyászmise: † Sipos Lászlóné Mihalics Mária
15 óra
, temetés: † Sipos Lászlóné Mihalics Mária
Palinban a szentmise elmarad

Március 28., szerda – Nagyszerda

7.30 óra, szentmise: † Gyula édesapa

Március 29., csütörtök – Nagycsütörtök, az utolsó vacsora emlékére

16 óra, szentmise (Palin)
18 óra
, szentmise

Március 30., péntek – Nagypéntek, az Úr szenvedésének ünneplése

15 óra, keresztúti ájtatosság
16.15 óra, nagypénteki szertartás (Palin)
18 óra
, nagypénteki szertartás

Március 31., szombat – Nagyszombat

8-12 óráig szentsír imádságos őrzése
10-12 óráig
gyóntatás
17 óra
, feltámadási liturgia, körmenet, ételszentelés (Palin)
20 óra, feltámadási liturgia, körmenet, ételszentelés

Április 1., vasárnap – Húsvétvasárnap

8 óra, szentmise (Palin): † szülők és nagyszülők
10 óra, szentmise: Szalai és Magyar család † tagjaiért
10 óra, keresztelő: Sebestyén Kinga Jázmin
18 óra, szentmise: Zsigmond és Kántor család † tagjaiért